RIA undersökning 2020: Sverige leder AI-racet i Europa, men hur länge till?

Sverige ses som ett av världens främsta innovationsländer, och att svenska företag därför kommit långt med att använda och implementera AI i organisationen är därför inte helt förvånande. Enligt en studie från 2020 gjord av Research in Action* på uppdrag av Interxion, framgår det att Sverige fortfarande ligger i fronten i Europa. Undersökningen visar bland annat att en stor andel av de tillfrågade svenska företagen redan idag använder sig av AI och hela 30 procent har testat på det någon gång. Dessutom, om två år väntar sig var fjärde svenskt storföretag att de kommer använda AI brett i organisationen. 

 

 

I denna nya undersökning bland 2100 europeiska verksamheter, däribland 150 svenska företag, sticker Sverige ut i hur långt vi kommit i utvecklingen av AI, men vilka är de största orosmolnen för att vi ska fortsätta i samma takt? En tydlig indikation i undersökningen är att kompetensbrist kan vara ett hot mot utvecklingen. 

Ladda ner undersökningen för att få veta mer om:

  • Var är europeiska företag i sin AI-resa och var kommer den leda?
  • Vad är de primära användningsområderna för AI enligt företagen?
  • Vilka är de största infrastrukturella flaskhalsarna?
  • Hur implementerar svenska företag sina AI-lösningar?
  • Vilka är de stora hinder för företagen för att implementera AI fullt ut?

­

*Studien är genomförd av undersökningsföretaget Research In Action på uppdrag av Interxion. I studien har beslutsfattare inom IT på företag med fler än 5000 anställda eller med över 2,5 miljarder kronor i omsättning fått svara på ett antal frågor kopplade till AI. Totalt har 2100 intervjuer genomförts med beslutsfattare inom IT i Europa varav 150 i Sverige.

Fyll i formuläret för att ladda ner