Så har Covid-19 förändrat och påverkat framtida IT-investeringar i Europa

Under de senaste veckorna och månaderna har europeiska företag i alla branscher fått uppleva effekterna av COVID-19-krisen. Företag i vissa branscher, som hotell och transport, har kämpat för att hålla sig flytande, medan andra industrier istället har sett ökad aktivitet och efterfrågan. För många branscher har övergången till fjärrarbete varit en stor utmaning, eftersom alla har behövt anpassa sig till nya arbetssätt för bibehålla effektivitet och fortsätta hålla verksamheten i rullning. Här spelar de tekniska förutsättningarna en viktig roll för att stötta företag att hålla sig på rätt spår under en tid där mycket är oklart. Med hjälp av tekniken kan företagen upprätthålla kommunikationen mellan de anställda, med kunder och de väsentliga verktygen för att säkerställa sömlöst och produktivt arbete. 

IDC undersökte vilken roll - och investeringar i - teknik har haft under utbrottet i den nya rapporten "How has COVID-19 Changed Industry ICT and Emerging Technology Investments in Europe?". Under denna tid, där budgetarna stramas åt för företagen, förutspår IDC att tillväxten i investeringar av IT kommer även de att minska. Men rapporten belyser också de unika möjligheterna som IT-leverantörer har i olika branscher, genom att erbjuda lösningar som kommer att påverka företagens produktivitet positivt och kan de hjälpa företag att minimera störningar när de genomrider krisen och påbörjar arbetet i det nya normala. De undersökta branscherna i denna undersökning inkluderar finans, telekom, tillverkning, sjukvård, myndigheter och utbildning, energisektorn, detaljhandel, företagstjänsteleverantörer, konsumenttjänster och transport. 

Under denna period då företag behövt tänka om i hur deras IT setup ser ut och börjat planera för framtiden, kan teknik och innovation vara nyckeln till kontinuitet, men IT-leverantörer måste anpassa sina erbjudanden efter utmaningarna i varje specifik bransch. Exempelvis innebär den nuvarande krisen att finansinstitut måste investera mer i edge- och cloud computing för att öka skalbarheten, medan statliga myndigheter söker smarta stadstekniker som kan bistå vid krissituationer. 

Trots olikheterna i hur COVID-19 påverkar olika beroende på branschen, har ett par teman kring konnektivitet dykt upp i de olika svaren. Med övergången till fjärrarbete noterar IDC att företag från bank till tillverkning öppnar nya kanaler för samarbete och produktivitet. Detta kräver ökad anslutning, så de måste också se till att deras IT är utformat för att stödja digitalt samarbete. Samtidigt har den ökade aktiviteten i bostäderna belastat nätverket markant. För många företag innebär att upprätthålla kontinuitet i verksamheten - både nu och i framtiden - att investera i IT, för att undvika långsamma uppkopplingar, som i sin tur innebär missade affärsmöjligheter med kunder. 

Colocation-datacenter tillhandahåller pålitliga, skalbara, högpresterande konnektivitet som företag behöver för att stödja verksamhetens kontinuitet. Företag kan enkelt möta ett ökande i efterfrågan på bandbredd och anslutning, tack vare cross connects, de vill säga direktförbindelser, sömnlöst till den växande sammanslutning av moln- och operatörstjänster, i kombination med den bredd av verksamheter som finns inom datacentret. På så sätt kan företag se till att deras anställda har vad de behöver för att fortsätta tillhandahålla de friktionsfria tjänster som kunderna förväntar sig, när vi fortsätter utvecklingen mot en uppkopplad och digitaliserad vardag. 

Ladda ner denna rapport för att lära dig mer om hur COVID-19 har påverkat olika branscher, samt branschspecifika rekommendationer för hur IT-leverantörer kan hjälpa till att mildra effekterna av krisen. 

Fyll i formuläret för att ladda ner