Ladda ner - Så har Covid-19 förändrat och påverkat framtida IT-investeringar i Europa