Så kan du stärka verksamhetens nätverksstrategi

Världen blir allt mer upp- och ihopkopplad och att trafiken på internet ökar råder det inget tvivel om. Samtidigt exploderar molntjänster i popularitet.

I takt med att allt fler företag använder och förlitar sig på molntjänster ökar också behovet av högpresterande och dedikerade nätverksanslutningar. I detta briefing paper förklarar vi hur en Internet Exchange (internetknutpunkt) kan stärka din verksamhets nätverksstrategi.

Några av de ledande molnplattformarna erbjuder företag en direkt och dedikerad anslutning till molnet. Däremot kräver de flesta moln- och innehållstjänster fortfarande internet för åtkomst.

För att förbättra åtkomsten till dessa molntjänster kan peering vara en viktig del i företagets nätverksstrategi. Peering är när nätverk utbyter trafik genom en knutpunkt. En peering-strategi är att utbyta trafik via en Internet Exchange för att undvika dyra kostnader för IP-transit, hålla datatrafiken lokalt och förbättra nätverksprestandan.

Tillsammans med Netnod Internet Exchange har Interxion tagit fram ett briefing paper som förklarar hur verksamheter kan peera med flertalet molntjänster genom en Internet Exchange för att stärka sin moln-och nätverksstrategi.

I den här rapporten tittar vi närmare på:

  • Hur fungerar en Internet Exchange
  • Vilka är fördelarna med peering
  • Hur passar peering in i nätverksstrategin
  • Internet Exchange och route server - så fungerar det
  • Varför är Stockholm och Köpenhamn bra punkter för peering

Ladda ner och ta reda på hur peering kan förbättra din nätverksstrategi och förbindelse till molnet.

Fyll i formuläret för att ladda ner