Sanningar och lögner om latens i molnet

Många av oss har bra koll på hur man mäter hastigheten i lokala nätverk. Inom ramarna för företagets datanätverk kan vi definiera latens och hur man mäter den. Men när du flyttar ut företagets applikationerna i molnet – vet du hur latensen påverkas då?

18 september 2015

Latens är inte nödvändigtvis ett problem. Problemet uppstår först när latensen är oförutsägbar. Med dedikerade lösningar hos operatörsneutrala datacenter skapar du bra stabilitet och får dessutom flera andra mervärden.

Detta whitepaper tittar närmare på:

  • Hur man definierar latens i molnet
  • Kostnaden för latens
  • Kvalitet i service och trafikprioritering
  • Konsekvenser av latens
  • Hur du löser problemen med latens

Fyll i formuläret för att ladda ner