En företagsguide vid migrering till molnet

Migrera dina applikationer till molnet för en mer flexibel IT-lösning

Molnets roll som en IT-plattform är nu allmänt accepterad av CIO’s, IT-direktörer och IT-organisationer. De ser dessutom att det kan medföra tydliga fördelar med en effektiv användning av molnet. Denna migrering, liksom alla infrastrukturförändringar, måste dock vara lättbegriplig, välplanerad och ha väldefinierade mål för att önskat resultat ska uppnås.

Detta whitepaper presenterar:

  • Vilka applikationer som ska placeras var
  • Vilken molnlösning som är lämpligast
  • Olika vägar för att migrera till molnet
  • Servicekraven för molnet
  • Hur man bedömer avkastningen på investeringen

Fyll i formuläret för att ladda ner