Digital Transformation

The Evolving Role of the CIO in the Era of Digital Transformation

År 2022 kommer 60 % av företagens IT-infrastruktur att fokusera på center för data, snarare än egna traditionella datacenter – Gartner, 2018

6 september 2021

Dagens CIO:er och IT-beslutsfattare står inför nya stora förändringar som ett direkt resultat av nya tekniker, vår allt mer uppkopplade värld och kunder som ställer högre krav. Samtidigt är affärsmöjligheterna stora. Faktum är att enligt IDGs CIO-rapport från 2020, säger 67 procent av responderande CIOer att skapandet av nya intäktsgenererande initiativ är deras ansvar.

Däremot är det ingen liten bedrift att skapa utrymme för digital transformation och innovation, och samtidigt hantera utmaningarna som följer. I takt med att användningen av teknik och applikationer ökar, växer också behovet av att skydda det massiva mängder av decentraliserad data som ackumuleras.

Så hur hanterar man som beslutsfattare de nya kraven och etablerar en konkurrenskraftig datastrategi, samtidigt som man se till att säkerhetsstrukturer bibehålls och att nätverksarkitekturen är optimerad för en decentraliserad IT-set up? I denna rapport kan du läsa om tre strategiska och viktiga nyckelpelare för att lyckas: tekniken, processer och människorna.

*Detta whitepaper använder information från källor innefattande bland annat: IDC, Forbes, Gartner, World Economic Forum och IDG.