Undersökning: Moln- och hostingleverantörer i Europa 2014

För andra året i rad har Interxion intervjuat företrädare för fler än 400 leverantörer av hosting- och molntjänster i Europa. Resultatet är en sammanställning av de viktigaste trenderna i branschen och samtidigt ett underlag för dig att utveckla egna strategier för att möta en hårdnande konkurrens.

Interxion leverar datacenterkapacitet i samarbete med många europeiska leverantörer av hosting- och molntjänster. Genom åren har vi sett branschen genomgå en stark förändring men aldrig tidigare har den varit så genomgripande som under 2014. Det är en förändring som drivits av en accelererande utveckling av molnlösningar och att globala molnleverantörer nu har tagit en plats på den europeiska marknaden. Detta är något som vår undersökning sätter fingret på.

Undersökningens viktigaste resultat:

  • Alltfler kunder efterfrågar nu IaaS istället för traditionella hostinglösningar
  • Migreringen till molnet har ännu inte påverkat intäkterna nämnvärt, men detta kommer att förändras under de närmaste två åren
  • Tjänsteleverantörer föredrar att äga och sköta sin egen it-infrastruktur
  • Datacenter eller serverrum är fortfarande den vanligaste lösningen
  • Globala molnplattformar uppfattas allt mer som direkta konkurrenter
  • Kundfokus och produktdiversifiering är de viktigaste differentieringsstrategierna

Fyll i formuläret för att ladda ner