Utvecklingen av den europeiska marknaden för molntjänster

Om du är en leverantör av web- eller hostingtjänster på den europeiska marknaden så vet du att mycket av uppmärksamheten kring cloud computing har ett starkt USA-perspektiv. Det är ett problem eftersom de två marknaderna är väldigt olika. Det finns fortfarande många obesvarade frågor kring hur en europeisk aktör kan kan vinna affärsfördelar genom att utveckla sina molnbaserade tjänster. 

15 september 2015

Interxion har varit en ledande leverantör av datacenter i Europa sedan företaget bildades för över 15 år sedan. Genom vårt samarbete med flera hostingleverantörer med olika slags expertis och vår dialog med dem förstår vi nu mycket mer om de faktorer som driver affärsframgång, hur tjänsteleverantörer konkurrerar på den europeiska marknaden och vad som kännetecknar en framgångsrik aktör. I takt med att molntjänsterna vuxit och utvecklats, har vi också medverkat i deras framgång och hjälpt dem att utveckla sitt erbjudande.

I detta whitepaper delar vi med oss av våra lärdomar, baserat på vad vi lärt oss i samarbetet med europeiska hostingleverantörer. Rapporten berör bland annat följande ämnen:

  • Hosting versus cloud
  • Det europeiska landskapet
  • Amazon: vän eller fiende?
  • Sex strategier: så tar du tillvara på molnets möjlighet
  • Sju nyckelfaktorer till framgång

Fyll i formuläret för att ladda ner