IDC banner

Viktiga överväganden vid operationalisering av en strategi för artificiell intelligens

Operationalisering av artificiell intelligens

öretag har erkänt att strategiska investeringar i artificiell intelligens är nyckeln till deras framtid. AI-kapacitet ger konkurrensfördelar till företag genom nya affärsmodeller och digitala produkter och tjänster. De gör det möjligt för företag att förbättra användarupplevelsen, öka produktiviteten och förnya sig för framtiden. Det råder ingen tvekan om att AI-appar och algoritmer låser upp nya möjligheter som är omöjliga att uppnå med traditionella metoder.

Men att operationalisera AI är en helt annan historia. Två färska IDC-studier ger viss insikt. En fann att mer än 30 % av de tillfrågade angav en misslyckandefrekvens på två tredjedelar för sina AI-projekt. En annan fann att 80 % av de tillfrågade citerade en genomsnittlig varaktighet på tre månader till ett år som spenderades på att bygga en AI-modell för implementering.

Som ett resultat av detta ger företag ofta upp AI-initiativ på grund av misslyckanden som beror på bristande förståelse för infrastrukturkrav. Organisationer måste också förstå att framgångsrika AI-initiativ måste ta hänsyn till inverkan av datagravitation vid implementering. Att uppfylla målet att göra AI allmänt förekommande i en global verksamhet innebär att infrastruktur baserad på publika moln inte alltid är det mest optimala distributionsalternativet. För att eliminera hindren för en bred och säker AI-distribution måste företag investera i rätt infrastrukturstack och, viktigare, i rätt hybrid IT-strategi.

Vi har samarbetat med NVIDIA som en DGX-Ready colocation-leverantör för att göra det möjligt för företag att en sömlöst globalt distribuerad AI-infrastruktur. Företag kan få tillgång till PlatformDIGITAL® Data Hub-lösning (som också inkluderar tillgång till NVIDIAs DGX POD™-plattformar) över vårt över 290 datacenter globalt.

Företag kan styra sina IT-organisationer till att få tillgång till PlatformDIGITAL®, vilket gör det till ett nyckelfärdigt paket som innehåller de nödvändiga komponenterna och tjänsterna för att snabbt planera, distribuera och skala AI-infrastruktur. Den förkonfigurerade lösningen rymmer en typisk företagsinstallation av en Data Hub för att lösa placering, anslutning och colocation för kritisk datainfrastruktur i närheten av slutanvändare, nätverk, publika och privata moln och anslutningspunkter för bland annat IoT-enheter och plattformar. Det gör det möjligt för företag att stödja sitt AI-arbetsflöde, optimera placeringen av data och beräkningar vid globala affärsnärvaropunkter för datatrafik.

Ladda ner detta whitepaper och läs om hur du eliminerar designkomplexiteten och den långa distributionscykeln som är förknippad med AI-infrastruktur.

Full i formuläret för att ladda ner