Vinn kundens förtroende med optimal prestanda

Att öka effektiviteten och värdet i IT-leveransen står högt upp på företagens agendor. Instabila förbindelser är en affärsrisk i dagens hyperuppkopplade värld. Problem med tillförlitlighet, hastighet och latens kan påverka kundernas förtroende för ditt företag. För att säkerställa snabb, stabil och skalbar distribution söker sig verksamheter till Interxions uppkopplade datacenter.

Som den sammankopplande trafikhubben i Europa möts en oslagbar uppsättning leverantörer av konnektivitet, företag, IT-tjänster och molntjänster i våra högt uppkopplade datacenter. På så vis kopplar vi samman våra kunder med deras partners, leverantörer och slutanvändare.

Hyperconnected Colocation kan hjälpa dig att bemästra nätverksutmaningar och få rätt konnektivitetslösningar för ditt företag. Genom att placera din on-premise-miljö i direkt anslutning till de ledande molnplattformarna kan du eliminera latens-, jitter- och bandbreddsproblem.

Använd ditt colocation-datacenter som en strategisk partner och skapa nya affärsmöjligheter.

GUIDE

Guide: Att bygga hybridmoln som är affärsredo

Att flytta applikationer till en it-infrastruktur bestående av publika moln kan leda till minskad prestanda, vilket ofta hindrar verksamheter från att nyttja molnets fulla potential. Många företag svarar på dessa utmaningar genom att anta en hybrid molnmodell. Hybrida molnlösningar kombinera företagets lokala IT och publika molntjänster inom en enda miljö, som resultat får man de bästa från båda miljöerna.

hybrid

Whitepaper

Rebuilding the enterprise in the age of cloud

Enterprises are becoming more reliant on cloud platforms as more critical workloads are moving to the cloud. Cloud adoption is growing across Europe, but so are expectations. Enterprise customers now require secure, high-performance and cost-effective cloud access to providers such as Microsoft Azure and AWS.

network