NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Hoe selecteer je de juiste aanbieder van een colocatie-datacenter?

Categorieën

14 januari 2014

Door: Michael van den Assem

Betrouwbare prestaties, gemoedsrust, centralisatie van data en kostenbesparingen zijn de meest voorkomende redenen waarom steeds meer bedrijven voor een colocatie-datacenter kiezen. Maar als deze strategische beslissing eenmaal is genomen, volgt eigenlijk pas de moeilijkste keuze. Want hoe weet je als organisatie met welke aanbieder van colocatie-datacenterdiensten je het beste in zee kunt gaan? Omdat datacenters van gerenommeerde partijen niet of nauwelijks van elkaar verschillen wat betreft de technische kerncompetenties, dat wil zeggen de fysieke datacenteromgeving, stroomvoorziening, koeling en beveiliging, draait het veel meer om de vraag hoe het datacenter dagelijks wordt beheerd, hoe het onderhoud is geregeld en of de additionele diensten en kenmerken aansluiten bij de specifieke behoefte van de organisatie. Is het bijvoorbeeld belangrijk dat de aanbieder van datacenterdiensten een Europese dekking heeft of dat deze kennis heeft van de branche waarin je organisatie actief is?
 
Processen – voor een goed functionerend datacenter
Een belangrijk aspect waar je als organisatie op moet letten is hoe de aanbieder van colocatie-datacenterdiensten de dagelijkse processen heeft ingericht en beheert. Als dit gebeurt volgens ITIL-normen, er in de SLA garanties zijn opgenomen over de stroomvoorziening, koeling en luchtvochtigheid en een datacenter het ISO 27001-certificaat heeft voor informatiebeveiligingsmanagement, dan kan men er redelijkerwijs van uitgaan dat het goed is geregeld. Maar het gaat hierbij ook om ogenschijnlijk logische gedragscodes, zoals geen eten en drinken op de datavloer en geen brandbare materialen en stoffen binnen het datacenter. Het zijn echter juist dit soort regels die vanzelfsprekend lijken, maar die in de praktijk nog weleens met voeten worden getreden.
 
Connectiviteit – voor het vergroten van de reikwijdte
Veel organisaties willen zelf kunnen kiezen met welke connectiviteit- en cloud-dienstverleners ze in zee gaan. Als een connectiviteitdienstverlener reeds een fysieke PoP (Point of Presence) heeft in het datacenter, kunnen klanten snel en eenvoudig aangesloten worden. Als een datacenter carrier-neutraal is, wat wil zeggen dat er een ruime keuze bestaat aan vaste en mobiele telecomaanbieders, ISP’s, Internet Exchanges en andere netwerk service providers, dan kan een organisatie zijn netwerk helemaal naar de eigen eisen en wensen inrichten.
 
Locatie – daar waar het gebeurt
De meeste organisaties zijn erbij gebaat als het datacenter zich in de buurt bevindt waar de zaken worden gedaan. Het datacenter kan dan als vliegwiel voor de business dienen. Maar waar de ene organisatie liever een datacenter heeft dat zich dichtbij een stadskern bevindt of op een plek met een hoge concentratie van bijvoorbeeld financiële instellingen, geven andere organisaties de voorkeur aan een datacenter dat juist wat meer buitenaf is gevestigd. Ook de dataprivacywetgeving en aanverwante regelgeving die per land kan verschillen, is een factor om rekening mee te houden.
 
Europese dekking – voor grensoverschrijdend zaken doen
Zeker voor bedrijven en organisaties die in meerdere landen vestigingslocaties hebben of in verschillende landen actief zijn, kan het van belang zijn dat een aanbieder van colocatie-datacenterdiensten een connectiviteitsnetwerk biedt dat zich uitstrekt over heel Europa. Veel organisaties stellen als aanvullende eis dat ze hierbij één contract, één aanspreekpunt, één service-overeenkomst en één service center hebben voor de verschillende landen.
 
Kennis, vaardigheden en ervaring – die maken het verschil
Uiteindelijk staat of valt de kwaliteit van een datacenter met de mensen die het mogelijk maken. Het gaat erom dat zij de juiste kennis, vaardigheden en ervaring hebben om te komen tot de meest optimale oplossing en de juiste technische invulling hiervan. Maar alleen hooggekwalificeerde experts zijn niet voldoende. Zij moeten ook de juiste tooling hebben en ondersteund worden met de juiste structuren om het dagelijks beheer van een datacenter optimaal te kunnen invullen. Hierbij valt te denken aan monitoring-systemen en remote-diensten. Daarmee kunnen zij snel en kosteneffectief ondersteuning bieden bij het inrichten en beheren van de datacenteromgeving. Maar het gaat ook om zaken als de wijze waarop de medewerkers opgeleid en getraind worden en hoe het crisismanagement is ingericht. Bij voorkeur gaat dit gepaard met een gedetailleerde documentatie en een uitgekiende set van procedures, waaruit blijkt dat de aanbieder echt begrijpt hoe een datacenter dagelijks gemanaged moet worden.
 
Onderhoud – verantwoordelijkheid nemen
Een kwaliteits datacenterprovider stelt onderhoudsprogramma’s op in samenspraak met de verschillende leveranciers van alle kritische onderdelen. De specialisten van de leveranciers dragen zorg voor de daadwerkelijke uitvoering van het onderhoud, zoals het vervangen van filters, groot onderhoud en basisinspecties. Het is hierbij echter belangrijk dat een aanbieder van co-locatie datacenterdiensten zelf eindverantwoordelijk blijft voor het technisch onderhoud. Wanneer de datacenter provider zelf de onderhoudsprogramma’s monitort en toezicht houdt op het onderhoud zoals dat wordt uitgevoerd door de leveranciers, werkt dat een optimaal onderhoud in de hand.
 
De behoeftes van de organisatie bepalen uiteindelijk welk type aanbieder van colocatie-datacenters wordt meegenomen in het selectietraject. Voor organisaties die voor de keuze staan, is het zaak zoveel mogelijk feiten boven tafel te krijgen om tot een goed onderbouwde keuze te kunnen komen. Het kan geen kwaad om naar de ervaringen van andere organisaties te informeren of om referentieverhalen te raadplegen. Op deze manier weet je zeker dat een aanbieder van colocatie-datacenterdiensten in staat is zijn dienstenaanbod op de specifieke behoefte van jouw organisatie af te stemmen, zodat je je volledig kunt focussen op je eigen business. En dat is uiteindelijk wat het verschil maakt.