NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Zin en onzin over latency in de cloud

cloudlatency

Categorieën

4 juli 2014

Bij applicaties die in een private of publieke cloud-omgeving draaien, zijn er allerlei factoren die van invloed zijn op de latency en dus op de prestaties van een applicatie. Naast trace routes en het het aantal routerhops zijn er meer complicerende factoren. Met veel van deze factoren wordt nog dikwijls onvoldoende rekening gehouden. In de cloud is een lage latency echter belangrijker dan ooit tevoren voor de ervaring van eindgebruikers. Zeker als tijd een kritische factor is zoals dat bij het digitale handelsverkeer, 3D-modelleringstechnieken en digitale media-diensten het geval is.

Bij applicaties die in de cloud draaien, is het berekenen van de latency om meerdere redenen niet eenvoudig. Zo liggen allereerst de eindpunten niet vast. De gebruikers van applicaties in de cloud kunnen zich overal ter wereld bevinden. Daar komt bij dat sommige gebruikers op een glasvezelnetwerk zitten, terwijl anderen een mobiele 3G-verbinding gebruiken. Ook de manier waarop de infrastructuur van de cloud is ingericht, de locatie van specifieke onderdelen van netwerken, applicaties, servers en opslag en de wijze waarop de verschillende delen met elkaar zijn verbonden, spelen een rol. IT-dienstverleners en System Integrators die een dienstverlening met een hoge kwaliteit willen bieden aan hun klanten, zullen een vaste lage latency moeten kunnen garanderen. Dit impliceert dat zij de latency moeten kunnen meten en beheren.

Consistente netwerkverbindingen

Behalve een beperkte latency zorgt het onvoorspelbare karakter van de netwerkverbinding tussen IT-infractructuur die lokaal staat en de cloud-aanbieder voor problemen; netwerkverbindingen die via het openbare internet lopen, kunnen tot latency-schommelingen leiden. Het tot stand brengen van een private, dedicated verbinding tussen IT-infrastructuur op locatie en IT-infrastructuur in de cloud biedt uitkomst. Zo bieden o.a.  Amazon Web Services en Microsoft Azure klanten de mogelijkheid om dit soort private verbindingen te realiseren via respectievelijk Amazon Web Services Direct Connect en ExpressRoute. Omdat dit soort verbindingen niet via het openbare internet lopen, zorgen ze naast een lagere latency ook voor een grotere betrouwbaarheid, hogere snelheden en een betere beveiliging. Het stelt klanten in staat hoogwaardige hybride IT-oplossingen te realiseren, waarbij zowel gebruik wordt gemaakt van systeembronnen op locatie als van capaciteit in de cloud. De applicatiecode en -data kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen op locatie, terwijl de systeemcomponenten die een beroep doen op de functies en betaalmodellen van cloud-computing worden overgeheveld naar de cloud.

Onvoorspelbaarheid

Wie vertrouwt op het internet voor de verbinding met een applicatie in de cloud krijgt te maken met veranderlijkheid en onzekerheid op het gebied van bandbreedte, snelheid en latency. Logischerwijs vinden steeds meer bedrijven dit soort onzekerheden onacceptabel, temeer het eenvoudig kan worden voorkomen. IT-dienstverleners, aanbieders van clouddiensten en connectivity providers zullen daarom steeds meer een complete, geïntegreerde service moeten aanbieden, waarbij ze mede door het realiseren van particuliere verbindingen vaste niveaus van bandbreedte, snelheid en latency kunnen garanderen. Want eerder dan het niveau van latency, zorgt het veranderlijke en onvoorspelbare karakter van latency voor problemen.