NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Hoe goed ontwikkeld is de multicloud-strategie van Nederlandse bedrijven?

Vrijwel alle bedrijven in Nederland maken tegenwoordig gebruik van de diensten van meerdere cloudleveranciers. Hoeveel grip hebben IT-professionals nog op hun IT-infrastructuur? Hoe ontwikkeld is de multicloudstrategie van Nederlandse bedrijven? Liggen er onbenutte kansen om het proces te verbeteren? Of is er sprake van een cloudchaos?

Door: Patrick Brand

Interxion deed onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van multicloud onder Nederlandse bedrijven en keek daarbij naar de strategie, beweegredenen, valkuilen en keuzes van de organisaties. Maar liefst 1400 IT-professionals uit heel Europa werden geïnterviewd, waaronder zo’n dan 150 uit Nederland. Er kwamen een aantal interessante conclusies naar voren.

Bedrijven ervaren diverse voordelen wanneer ze kiezen voor een multicloudstrategie. Op één staan de kostenvoordelen van een flexibele cloudomgeving. Door clouddiensten bij te schalen op piekmomenten of data voor lange termijn op te slaan in een goedkopere omgeving kunnen de kosten voor de IT-infrastructuur terug worden gebracht, zo geeft 32 procent van de IT-professionals aan. Dit is echter beslist niet het enige voordeel. Een kwart noemt de mogelijkheid om van de beste toepassingen van verschillende leveranciers gebruik te kunnen maken als voordeel. 17,3 procent beschouwt het voorkomen van vendor lock-in als een belangrijk voordeel van een multicloudstrategie. En 16,7 procent wil door middel van het gebruik van meerdere clouds vooral meer betrouwbaarheid van de dienstverlening realiseren.

Gezien de voordelen die bedrijven en organisaties noemen op het gebied van multicloud, zou je zeggen dat IT-professionals hier vol op inzetten. Dat blijkt echter niet het geval. Slechts 12 procent van de Nederlandse bedrijven geeft aan een multicloudstrategie te hebben. Iet minder dan de helft (48 procent) wil binnen 18 maanden zo’n strategie ontwikkelen. En 28,7 procent heeft het ontwikkelen van zo’n strategie op de lange baan gezet.

Risico’s

IT-professionals maken rationele, gemotiveerde keuzes wanneer ze data migreren naar nieuwe clouds. Maar van een gestructureerde aanpak om te kijken hoe ze meerde cloud-infrastructuren samen kunnen laten werken in één hetrogene omgeving is geen sprake. En dat is jammer, want dit gebrek aan integratie brengt potentiele risico’s met zich mee.

Het gevaar is dat IT-professionals problemen kunnen ondervinden bij het inzetten van nieuwe clouds en hierdoor niet het maximale uit de transitie naar de cloud halen. Iedere cloud werkt immers anders en vraagt om zijn eigen beheerapplicaties en resources. Applicatiediensten, zoals load balancing en web application firewalls, reageren in elke cloud anders. Integratie van verschillende clouds is daardoor een uitdaging. Uit ons onderzoek blijkt dat het integreren van diverse cloudomgevingen in één omgeving door IT-professionals als de belangrijke uitdaging wordt ervaren (35,3% van de professionals was deze mening toegedaan). Ook onzekerheid of applicaties wel kunnen draaien in verschillende omgevingen is een belangrijke zorg van professionals.

Een multicloudstrategie geeft IT-professionals een plan van aanpak waarbij de diverse bottlenecks voor integratie worden geadresseerd. Alleen dan kunnen bedrijven echt genieten van voordelen van de cloud, zoals flexibiliteit of het voorkomen van een vendor lockin. Cloud Connect van Interxion kan hier bij helpen. De dienst garandeert directe, high performance, private connecties tussen de cloudoplossingen van hyperscalers als Microsoft Azure, Google Cloud en Amazon Web Services.

Nederlandse IT-professionals hebben momenteel hun zaken goed op orde, maar door het ontbreken van een multicloudstrategie laten ze kansen liggen. Het devies is dus: wees niet bang voor cloudchaos, maar maak de stap in het cloudtijdperk, op basis van een solide strategie!

Als u wilt weten hoe wij u kunnen helpen, neem contact op met ons.