NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Groeiende datacenterbranche levert komende jaren meer dan 5.000 banen op

Nieuw onderzoek laat de groei en ontwikkelingen in onderwijs en werkgelegenheid zien.

7 juli, Amsterdam - De datacentersector wordt een steeds belangrijkere bron van werk. Digitaal werk en onderwijs is vaker de standaard, waardoor de vraag naar datacenterdiensten- en personeel gestaag groeit. Scholen zetten meer in op deze trend, wat leidt tot versnelling van onderwijsinnovatie. Brancheorganisatie Dutch Data Center Association (DDA), Workrate en Interxion: A Digital Realty Company, brengen deze ontwikkelingen in kaart in het onderzoek Datacenters & Werkgelegenheid 2021, uitgevoerd door onderzoeksbureau Pb7 Research

Het rapport laat zien dat het aantal medewerkers binnen datacenters met gemiddeld 8 procent per jaar toeneemt tot meer dan 7.100 in 2026. Daarnaast zorgen datacenters voor veel banen bij toeleveranciers die datacenters ontwerpen, bouwen, inrichten, beveiligen en allerlei andere diensten en producten leveren. In 2026 zijn zo’n 9.000 mensen indirect werkzaam in de branche. Door de snelle groei van de sector vormt het vinden van voldoende technisch personeel een forse uitdaging, blijkt uit het rapport.

 

Stimulans voor techniek en onderwijsinnovatie

Enkele jaren terug was er nog geen enkele vorm van datacenteronderwijs beschikbaar in Nederland. Dit was de reden voor initiatiefnemers DDA, Interxion en Workrate om in 2019 een onderzoek uit te voeren, met als doel om de arbeidsbehoeftes in kaart te brengen en om te onderzoeken waar de kansen liggen.

Stijn Grove, directeur van de DDA: “We hebben al jaren te maken met een personeelstekort. Met name de vraag naar datacenter engineers, verantwoordelijk voor de technische en operationele ondersteuning, was groot. Met de voorspelde toename in werkgelegenheid hebben we alle zeilen bijgezet en als branche diverse arbeidsmarktinitiatieven op touw gezet.”

Dit leidde tot samenwerkingen in heel Nederland tussen branche en onderwijs, met als resultaat diverse, innovatieve onderwijsprojecten. Inmiddels heeft DDA, samen met SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), het onderwijs, en de datacenterbranche diverse MBO-opleidingen opgezet voor technische beroepen als Datacenter Technician en Datacenter Facility Engineer. Daarnaast wordt er breed samengewerkt met HBO-studenten over duurzaamheidsvraagstukken en is er een omscholingstraject opgezet op initiatief van de branche.

 

Veel terrein te winnen op diversiteit en inclusiviteit

Volgens het onderzoek is er – ondanks de lopende projecten – nog veel werk aan de winkel; er zijn nog steeds meer dan zeshonderd open vacatures. Met het structurele tekort aan technische krachten, zijn datacenters erbij gebaat om breder te kijken en ook andere talentgroepen te bereiken. Met 3 procent aan vrouwelijke technici kan de branche nog terrein winnen. Daarnaast zijn ook veteranen, hoogopgeleide statushouders en jongeren met een migratieachtergrond groepen met arbeidspotentieel.

Melissa Scholten, Marketing & Communicatie Executive bij Interxion: “Dit onderzoek brengt aan het licht dat meer diversiteit binnen onze sector hard nodig is. Niet alleen om een inclusievere sector te worden, maar om tevens door te blijven groeien en de digitalisering te kunnen bijbenen.”  

 

Meer gespecialiseerde beveiligers nodig voor hightech faciliteiten

Naast technischer opgeleid personeel, is er tevens beveiligingspersoneel nodig, waarvan er nu zo’n 750 zijn. In 2021 loopt dit aantal op tot 1.200. Zij zorgen voor de veiligheid binnen en rondom de datacenters. Als gastheer optreden tijdens het gecontroleerd binnenlaten van bevoegden en het lopen van veiligheidsrondes is voor een datacenter een onmisbare functie. Ondanks de verwachte groei, worden geen tekorten verwacht voor deze groep omdat deze veelal uitbesteed aan een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf.

Marc Scholten, Marketing & Designer bij Workrate: “Als je aan beveiligers denkt, dan denk je al gauw aan mensen die voornamelijk veiligheidsrondes lopen en alles in de gaten houden. Dat klopt. Wij zien echter met dit onderzoek dat er tegenwoordig veel meer componenten zijn zoals gastheerschap en sociale vaardigheden die even belangrijk zijn geworden.”

 

Ondersteuning vanuit overheid en politiek essentieel

Met alle inspanningen van de branche, pleiten de initiatiefnemers bovendien voor meer ondersteuning vanuit overheid en politiek.

Eline Stuivenwold, beleidsmedewerker Onderwijs & Werkgelegenheid bij DDA: “Geweldig dat branche en onderwijs elkaar hebben gevonden en er zoveel progressie is geboekt op het gebied van datacenteronderwijs ten opzichte van twee jaar terug. We moeten nu doorpakken om de digitale toekomst van Nederland te waarborgen. Uiteindelijk zijn mensen de drijvende kracht achter al onze digitale toepassingen, niet de apparatuur. Het is daarom ontzettend belangrijk dat politiek en overheid datacenters erkennen als een essentieel onderdeel van de Nationale Digitaliseringsstrategie en als werkgevers van de toekomst.”

Het rapport is vrij te downloaden via de website van DDA.

 

Over Dutch Data Center Association

Dutch Data Center Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, fundament van de digitale economie. Wij verbinden inmiddels 93% van de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei en het profileren van de datacenter sector naar de overheid, media en samenleving. Wij verwoorden de standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties en werken daarin in een zo’n breed mogelijke coalitie.

De DDA heeft drie focusgebieden: Energie & Duurzaamheid, Onderwijs & Werkgelegenheid en Digitale Economie & Mainport. We zetten ons in op het verbeteren en vergroenen van onze stroomvoorziening en we zijn actief op het gebied van duurzaamheid, met name op het hergebruik van datacenter restwarmte. In goede samenwerking met het onderwijs enthousiasmeren we leerlingen om voor deze industrie te kiezen. Tot slot promoten we onze industrie middels events en publicaties in binnen- en buitenland, en onze positie als Digital Gateway to Europe als digitale mainport,

We leveren tevens een bijdrage aan technische normen waarmee de datacenter industrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan onderscheiden en we faciliteren onze leden en partners actief met informatie over relevante marktontwikkelingen tijdens onze vele (interne) events en via vele mediakanalen.

Over Interxion

Interxion: A Digital Realty Company is een toonaangevende aanbieder van cloud- en carrier-neutrale datacenterdiensten in Europa. Met meer dan 700 connectiviteitsproviders in meer dan 100 datacenters, verspreid over 12 Europese landen biedt Interxion toegang tot connectiviteits-, cloud- en contenthubs. Als onderdeel van Digital Realty hebben klanten daarnaast toegang tot 44 metropoolgebieden op zes continenten. Ga voor meer informatie naar www.interxion.com.

Over Workrate

Wij zijn Workrate. Een uniek en gespecialiseerd beveiligingsbedrijf met de focus op compliance. In de afgelopen 18 jaar hebben wij ons weten te ontwikkelen in het effectief beveiligen van datacenters en vergelijkbare sectoren waarbij de druk omtrent regelgeving hoog is.

Bij Workrate spelen wij in op de wensen van onze klanten, de kwaliteit van dienstverlening en de mate van compliance. Dit doen wij door het inzetten van onze Human Systems. Een gouden combinatie van mensen en techniek. Middels onze WorkState software, bouwen wij een rapportagesysteem rondom de beveiliger met heldere (werk)processen. Aansluitend daarop bieden wij ook professionele consultancy aan.

Door het werken met Human Systems is de kans op fouten minimaal, de control optimaal en kan de beveiliger ook focussen op een gastvrij ontvangst. Met zekerheid en rust voor onze klanten als resultaat.