Att bygga en nätverkshubb inför en tid av förändring

Tvingade till att hastigt anpassa sig till de snabbt föränderliga behoven när arbetsstyrkan plötsligt är utspridd leder till att företag börjar förändra traditionella system och processer, samtidigt som många påskyndar sina planerade digitaliseringsinitiativ. Under denna resa kommer ansvariga teknikexperter i allt högre grad att titta på molnet för uppnå den flexibilitet och skalbarhet de behöver för att se till att verksamheten kan bedrivas friktionsfritt.

Den ökande användningen av flermoln- och hybridmiljöer adderar ett nytt lager av komplexitet. Särskilt anslutningen mot olika moln och säkerhetsaspekten kan visa sig vara en utmaning för många företag, framför allt när tidsaspekten är en viktig parametrar och man behöver komma igång snabbt. 

I denna guide går vi igenom olika utmaningar företag möter när de navigerar sig igenom transformationens olika faser och deras resa in i molnet. Vi tittar närmare på datacentrets roll, ’the edge’ och nätverkets betydelse som ett sätt att hantera dessa utmaningar. 
Inspireras till hur ditt företag genom att etablera en nätverksknutpunkt hos Interxion kan optimera er hybrid- och multimolnarkitektur. Ladda ner guiden och läs om hur ditt företag kan optimera trafikflödet, öka kapaciteten, minska latensen och förbättra säkerhet, för att möta dagens och morgondagens behov.  

Fyll i formuläret för att ladda ner