Hållbarhet

Reducera er verksamhets miljöpåverkan

100 procent av vår energi kommer från förnybara källor. Vi har lanserat energibesparande lösningar och utvecklat metoder för att ta vara på allt ifrån arktiska vindar till underjordiska vattenflöden för att minimera den inverkan vår verksamhet har på miljön.

s

Energi är en grundläggande komponent i de tjänster som vi erbjuder våra kunder. Vi tar miljön på allvar och lägger mycket engagemang i att hela tiden utveckla nya sätt att förbättra design och drift av våra datacenter. Det här betyder att vi alltid försöker optimera energieffektivitet samt minska koldioxidutsläpp och avfall.

En ansvarsfull energianvändning

sustainable

Som en ledande aktör bland Europas datacenter strävar vi efter att vara ett gott föredöme och ta ansvar för miljön. Utöver teknisk utveckling och en drift som är miljömässigt genomtänkt stödjer och använder vi energi från förnybara källor så långt det är möjligt.

En stor del av den energi som Interxion konsumerar kommer från miljövänlig kraftproduktion, som vatten-, vind- och solkraft.

 

Spillvärme från Interxions datacenter i Stockholm värmer tusentals lägenheter

På Interxion har vi sedan 2015 samarbetat med energibolaget Stockholm Exergi och deras initiativ Öppen Fjärrvärme. För att kyla våra datacenter i Akalla utanför Stockholm köper vi fjärrkyla från Fortum. År 2015 installerade Stockholm Exergi en värmeväxlare i vårt datacenter och kopplade på oss på fjärrvärmenätet. Fjärrkylan som värms upp i vårt datacenter återanvänds och pumpas ut i fjärrvärmenätet och används för att värma upp bostäder i närheten. Genom detta projekt har resultatet blivit att istället för att släppa ut överskottsvärmen, värmer vi årligen upp tusentals lägenheter samtidigt som vårt koldioxidavtryck minskar och kostnaderna för energi minskar, vilket i längden gynnar våra kunder. I takt med att vi fortsätter vår expansion kommer vi att designa datacentren så att ännu mer värme kan återföras till fjärrvärmenätet, ju varmare vatten vi kan få desto högre effekt kan vi leverera tillbaka.  

Läs mer om öppenfjärrvärme och Interxion

heatrecovery

Vår energistrategi

Uptime Institute

Uptime Institute

Co-founders of the EMEA Chapter of the Uptime Institute

Uptime Institute

Uptime Institute

Co-founders of the EMEA Chapter of the Uptime Institute

The Green Grid

The Green Grid

Tech Committee & Advisory Council members

The Green Grid

The Green Grid

Tech Committee & Advisory Council members

Vår energistrategi

Uptime Institute

Uptime Institute

Co-founders of the EMEA Chapter of the Uptime Institute

Uptime Institute

Uptime Institute

Co-founders of the EMEA Chapter of the Uptime Institute

The Green Grid

The Green Grid

Tech Committee & Advisory Council members

The Green Grid

The Green Grid

Tech Committee & Advisory Council members